Murarkitektur i Ålesund:
Løvenvold, Løvenvoldgaten 11

Den kommunale eiendommen Løvenvold ble i 1919 avsatt for bygging av kinematograf. Her lå tidligere en staselig bygning ved navn Løvenvold. Denne gikk tapt i bybrannen i 1904.

"Det nye bygg for kommunal sentralforvaltning" sto ferdig i 1923, med de totale byggekostnader anslått til kr. 650.000. Arkitekt for Løvenvoldkomplekset var den nyansatte byarkitekt Øivin Berg Grimnes. Som byarkitekt hadde han også ansvaret for de kommunale kinematografer.

Foruten å være kommunal administrasjonsbygning, inneholdt Løvenvold også kinomatografteater, Aalesund Offentlige Sjømannskole og en politistasjon med fyllearrest.

Dette store bygningskomplekset har fasader mot tre gater; Løvenvoldgaten, Storgaten og Lihauggaten, med de to førstnevnte som de domimnerende. Komplekset er satt sammen av flere volumer som danner en overordnet asymmetrisk komposisjon, med flere underordnede, symmetriske ledd. Fasadene har glattpussede overflater, og har tre til fire etasjer til gesims. Den sammensatte komposisjonen understrekes av det sterkt hellende terrenget. Hovedmotiver er det høye spissgavlede partiet mot Storgaten og det kraftige, runde hjørnetårnet mot Løvenvoldgaten, utført i natursten. Stiluttrykket et en enkel nordisk nybarokk med et visst middelaldersk preg. Bygningen er stilmessig beslektet med Aspøy skole (1919-22), utført av arkitektkontoret Morgenstierne & Eide, der Grimnes tidligere var ansatt.

Løvenvold er i nyere tid tatt i bruk til kontorer for bedrifter, i tillegg til at kinoen Løvenvold Theater er å finne her.

Kilder:
Odd Thorson - Ålesund 1848-1948, økonomisk og kommunal historie
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Plakett på bygningenØivin Berg Grimnes

Jugendstil og annen stil i Ålesund

Til hovedside med navigasjon

Fasade mot Storgaten

Gavlparti mot Storgaten

Tårnoppbygg mot Løvenvoldgaten

Bygningens hjørnetårn

Hjørnetårnets inngangsparti

Tårnkuppel og kinolanterne

Inngangsparti med kommunevåpen

Detalj av kommunevåpen

VegglanterneGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!/arkitekturhistorie.no