Murarkitektur i Ålesund:
Løvenvoldgaten 9

Denne lille gården ble oppført i 1906-07, for bryggemand Mathias Olsen Baraldsnæs og mineralvandfabrikant Joh. Larsen Høiberg, begge fra Vatne, ved arkitekt Peter Arnet Amundsen. Baraldsnæs fikk i 1905-06 oppført en gård i Keiser Wilhelms gate 35 sammen med Karl Skaarbrevig, men det var gården i Løvenvoldgaten 9 som skulle bli hans bolig. Høiberg bodde også i denne gården. Baraldsnæs og Skaarbrevig hadde før bybrannen i 1904 en gård i Løvenvoldgaten.

Gården er bygget i pusset tegl over tre fulle etasjer, og har en symmetrisk komponert gatefasade med et dominerende gavloppbygg. Første etasjes opprinnelige utforming er gått tapt, og det er dessuten foretatt forenklinger i annen etasje. Vinduene omkranses av glatte pussflater, og enkelte veggpartier er rustikerte. Vinduene i annen etasje har nærmest stiliserte overdekninger, mens de midtre vinduene i tredje etasje har brutte, buede overdekninger. Frontgavlen er kraftig og svungen, med rik stukkornamentikk i den avsluttende buen. Med det lille, runde vinduet former dekoren solens stråler. Stiluttrykket er nybarokk.

Ifølge en annonse kunne Høibergs Mineralvandfabrik anbefale ”sine fortrinlige og anerkjente bruslimonader, Champagne og aromatiske Sorter, Selters-, Soda-, Emser- og Karlsbadervand samt Maltextraktøl og Kommisjonslager fra Aktiebryggeriet i Trondhjems bekjente Ølsorter”.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Adressebok 1909
Adressebok for Aalesund, Kristiansund, Molde – 1911-1913
Registreringssentral for historiske data, folketellinger (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspxPeter Arnet Amundsen

Jugendstil og annen stil i Ålesund

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Detalj av frontgavl

Annonse for Høibergs MineralvandfabrikGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no