Murarkitektur i Ålesund:
Norges Bank, Nedre Strandgate 2

Denne frittliggende bygningen ble oppført i 1905-06 for Norges Bank ved arkitektene Rivertz & Jürgensen. Bankbygningen ble innviet i 1907. Norges Banks representantskap vedtok år 1900 å opprette en avdeling i Ålesund. Avdelingen fikk lokaler i et hus tilhørende sorenskriver Ivar Waldemar Brøgger, beliggende på denne adressen. Dette huset gikk tapt ved bybrannen i 1904. Brøgger døde året etter.

Bankbygningen er oppført over to fulle etasjer med säteritak, og har en streng, sluttet form med symmetrisk komponerte fasader. Fasadene er forblendet med lys, rødbrun iddefjordsgranitt, og er meget asketisk artikulert. Rundt vindusåpninger og inngangspartiet er granitten finhuggen. Inngangspartiet innfattes av enkle, kraftige pilastre og en kred overdekning med svungne profiler. Taket er kobbertekket. Stiluttrykket er en enkel, barokkpreget klassisisme.

Foruten å være byens sete for Norges Bank fikk også byfogden og brannforsikringsselskapet kontorer her.

I nyere tid er kunstmuseet Kube etablert her, med underjordisk adkomst fra Jugendstilsenteret.

Kilder:
Plakett
Adressebok for Aalesund, Kristiansund, Molde – 1911-1913
http://www.historier.no/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=450&sobi2Id=8837&Itemid=305Rivertz & Jürgensen

Jugendstil og annen stil i Ålesund

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Fasade mot Brosundet

InngangspartiGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no