Murarkitektur i Ålesund:
Brautegården, Øwregaten 18

Denne smale gården ble oppført i 1904 for urmakermester Ludvig Kristoffer Braute ved arkitekt Sigurd Lunde. Ved århundreskiftet var Braute urmakersvenn, og også da eiet han en gård i Øwregaten.

Øwregaten 18 er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, og har en symmetrisk komponert gatefasade med et forskjøvet inngangsparti. Midtaksen har bredere vinduer enn de parstilte aksene i flankene. Fasadens flater er grovpussede, med stukkpartier og glatt murpuss omkring vinduer og i gesimsen. I første etasje er vindusåpningene stikkbuede, og vinduene forbindes med en rekke smale, tette bånd i stukk. Annen og tredje etasje forbindes vertikalt, og mellom disse finnes brystningsfelter ornamentert med festonger og kranser i stukk. I flankene er det utført vertikale slisser i murpussen. Gesimsen prydes av en enkel meanderbord. Stiluttrykket er en barokkpreget senhistorisme. Det er senere satt inn takvinduer i forbindelse med ombygging i loftsetasjen.

Ved folketellingen anno 1910 bodde gårdeier Braute her med sin familie. Blant leieboerne på den tiden var fiskeskipperne Peder Henriksen og Ole Kjærem.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Registreringssentral for historiske data, folketellinger (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspxSigurd Lunde

Jugendstil og annen stil i Ålesund

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Detalj av fasadeparti med brystningsfelterGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no