Murarkitektur i Ålesund:
Røysegaten 8b

Denne hjørnegården til Buholmgaten ble byggemeldt sammen med Buholmgaten 1, og oppført 1906 for kjøpmann og kolonialhandler Lauritz Thomassen Brusdal fra Skodje, ved arkitektene Rivertz & Jürgensen. Brusdal drev ”assorteret bondehandel” og kolonial, og ble senere kjøpmann i jernvarer.

Røysegaten 8b er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, med brukket hjørne. Fasaden mot Buholmgaten er symmetrisk komponert, med parstilte vinduer i midtpartiet, flankert av enkeltstående akser. Gatefasaden mot Røysegaten har tre vinduspar flankert av en enkeltstående vindusakse. Første etasjes yttervegger er kvaderpussede. I etasjene over er vinduene innfattet av enkel stukkbelistning. Taket er skifertekket.

Hjørnet har svungne smijernsbalkonger og et oppbygg med skrånende flanker. Dette er nok noe forenklet, og har trolig vært ganske likt hjørnet i Keiser Wilhelms gate, en bygning som ble tegnet av de samme arkitektene i 1904. Stiluttrykket er en enkel senhistorisme med anstrøk av jugendstil. Med tiden er vinduene skiftet ut med forenklede utgaver.

Ved folketellingen i 1910 hadde gården 28 beboere fordelt på fem leiligheter. Her bodde gårdeier Brusdal med familie, og blant hans leieboere var handelsagent og underoffiser Iver Seljesæter, skipskaptein Gustav Thomasgård og fyrbøter på elektrisitetsverk Lyder Schjelderup.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø), folketellinger: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspxRivertz & Jürgensen

Jugendstil og annen stil i Ålesund

Til arkitekturhistorie med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no