Arkitektur og historie i Ås:
Ås hovedkirke

Ås hovedkirke ble reist etter tegninger av den produktive kirkearkitekt Jacob Wilhelm Nordan. Kirken er en nygotisk langkirke bygget i frilagt rød teglsten. Grunnstenen ble nedlagt 23. juni 1866, og allerede 12. juli 1867 ble kirken innviet. Kirken ble oppført under ledelse av byggmestrene Gudbrand Johnsen og Andreas E. Sann, begge fra Nes i Akershus. Fundamentet består av stenblokker fra kirken som sto her tidligere.

Kirken er utformet i et enkelt formspråk, med sparsomme ornamentale virkemidler. Det er benyttet avrundede spissbuer og rundbuer i eksteriøret. Det oktogonale spiret er av en beskjeden høyde.

Kirken ligger på den gamle Ås gårds grunn, der den første kirken ble bygget allerede omkring år 970. Denne enkle stavkirken ble erstattet av en romansk stenkirke omkring 1170. Stenkirken ble ombygget flere ganger, og på 1700-tallet ble den vanskjøttet i den grad at man ved midten av 1800-tallet besluttet å bygge en ny kirke. Den siste gudstjeneste i denne kirken ble holdt 1. påskedag 1865.

Kilder:
Ås menighet
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)arc! Historisk

Jacob Wilhelm Nordan

Et utvalg norske kirker

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!