Arkitektur og historie i Ås:
Universitetet for miljø- og biovitenskap - Cirkus - Hovedbygningen

Circus ble oppført i 1859 etter arkitekt Peter Høier Holtermanns tegninger. Som et ledd i den storstilte ombyggingen av landbrukshøgskolens anlegg, ble bygningen ombygget og utvidet etter tegninger av arkitekt Ole Sverre, ved byggmestrene Lowzow og Köhn, årene 1901-02.

Cirkus har sin hovedfasade mot parken foran Urbygningen. Disse to bygningene har svært mange fellestrekk, som at midtrisalitten danner tyngdepunktet i den symmetriske komposisjonen, og markeres ytterligere med fire søyleelementer - to søyler og to pilastre som bærer en balkong. Midt- og siderisalittene har vertikale motivene avsluttet av kurvehankbuer og markert av svakt valmede tak, slik det også er på de omkringliggende bygninger. Cirkus er større og høyere enn de to bygningene den danner det indre tunet med (Tivoli og Økonomibygningen) og er således mer monumentalt anlagt, og har en større grad av artikulasjon i fasaden. "Tivoli" og "Cirkus" het tidligere bare "fløibygningene", og det er uvisst når disse navnene ble tatt i bruk.arc! Historisk

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Ole Sverre

Peter Høier Holtermann

Til arc!s hovedside med navigasjon

Hovedfasadens midtparti


Geir Tandberg Steigan

 

© 2002/2005 arc!