Arkitektur og historie i Ås:
Universitetet for miljø- og biovitenskap - Damsgården - lærerbolig for to familier

Denne dobbeltboligen sto ferdig i år 1900, og ble oppført etter arkitekt Ole Sverres tegninger. Huset har et uttrykk påvirket av sveiserstil og dragestil. Det har store takutstikk og kryssende vindusomramminger. Vinduenes smårutede felter er påvirket av jugendstil. Damsgården er en kopi av dobbeltboligen Palmyra, som sto ferdig året før.arc! Historisk

arc!3s bygningsoversikt

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Ole Sverre

Til arc!s hovedside med navigasjon

Til arc!3s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2002/2005 arc!