Arkitektur og historie i Ås:
Universitetet for miljø- og biovitenskap - Fruktanvendelseshuset

Fruktanvendelseshuset ble oppført ca. 1902-03, og representerer den enkleste varianten av den arkitektoniske profil arkitekt Ole Sverre hadde utarbeidet for murbygningene på Ås. Huset er bygget over halvannen etasje, og har en regelmessig komposisjon, med pussmarkeringer omkring vinduene, og svakt valmet tak. Huset ble benyttet til lagring, koking, pressing, tørking og annen bearbeidelse av frukt.arc! Historisk

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Ole Sverre

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2002/2005 arc!