Arkitektur og historie i Ås:
Universitetet for miljø- og biovitenskap - Maskinhallens tilbygg

Dette huset ser mest av alt ut som en frittliggende villa, men den ble oppført som et tilbygg til landbrukshøgskolens maskinhall. Selve maskinhallen ble oppført i 1910 etter tegninger av bygningsinspektør Michael Langballe, skolens lærer i maskin- og bygningslære. Tilbygget ble oppført i 1917, etter tegninger av arkitekt Ole Sverre, som en tverrfløy til maskinhallen. Byggmester O. Christoffersen var ansvarlig for oppføringen. Huset har symmetrisk komponerte fasader og en enkel utførelse inspirert av norsk 1700-tallsarkitektur.arc! Historisk

arc!3s bygningsoversikt

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Ole Sverre

Til arc!s hovedside med navigasjon

Til arc!3s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2002/2005 arc!