Arkitektur og historie i Ås:
Universitetet for miljø- og biovitenskap - Meieriet

Ved den store ombyggingen omkring år 1900 ble meieridriften gjenopptatt på skolen. Meieribygningen ble oppført i 1901, etter tegninger av arkitekt Ole Sverre. Meieriet ble utvidet i 1922, og har en noe enklere utførelse enn de større bygningene. Vinduene er orientert i grupper som bindes sammen av bånd i murpuss. Bygningen hadde opprinnelig en vinkelformet plan, men ved utvidelse ble også en bygningsdel tilføyet til høyre for det kompositoriske hovedleddet, slik at det sistnevnte danner midtaksen i en symmetrisk komposisjon. Meieriet er nå museum.arc! Historisk

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Ole Sverre

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2002/2005 arc!