Arkitektur og historie i Ås:
Universitetet for miljø- og biovitenskap - Økonomibygningen

Den gamle økonomibygningen fra 1859 ble bygget etter tegninger av arkitekt Peter Høier Holtermann. Den brant ned i 1895, og en ny bygning ble reist i dens sted, delvis på den gamle grunnmuren. Den nye bygningen ble utformet av arkitekt Ole Sverre, og sto ferdig i 1897.

Fasader og komposisjon er nærmest identisk med Tivoli. Økonomibygningen er holdt i samme stil som de andre murbygningene fra denne utbyggingen, og har en hovedfasade som vender mot tunet, der midtaksen og to sideakser markeres i den symmetriske komposisjonen ved å være rykket noe frem. Gavlenes tak er svakt valmet, og fasadematerialet er rød tegl artikulert med puss.arc! Historisk

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Ole Sverre

Peter Høier Holtermann

Til arc!s hovedside med navigasjon

Den sekundære fasaden


Geir Tandberg Steigan

 

© 2002/2005 arc!