Arkitektur og historie i Ås:
Universitetet for miljø- og biovitenskap - Palmyra - lærerbolig for to familier

Denne dobbeltboligen sto ferdig i år 1899, og ble oppført ved byggmester Axel Bronn fra Fredrikstad etter arkitekt Ole Sverres tegninger. Huset har et uttrykk påvirket av sveiserstil og dragestil. Det har store takutstikk og kryssende vindusomramminger. Vinduenes smårutede felter er påvirket av jugendstil.

Huset har sitt navn etter de første beboerne, overlærer Arnfinn Palmstrøm fra Sandefjord og overlærer og skogforvalter Alfred K. Myhrvold fra Kristiania.arc! Historisk

arc!3s bygningsoversikt

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Ole Sverre

Til arc!s hovedside med navigasjon

Til arc!3s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2002/2005 arc!