Arkitektur og historie i Ås:
Universitetet for miljø- og biovitenskap - Tårnbygningen

Tårnbygningen ble bygget som en ny undervisningsbygning til avlastning for Urbygningen. Planer for oppføring av denne bygningen ble utformet i 1919-20, og byggingen ble igangsatt i 1921, etter tegninger av skolens faste arkitekt Ole Sverre. Tårnbygningen sto ferdig i 1924-25, og representerer en monumental nordisk nybarokk. Den er bygget over fire etasjer, og har fasader utført i rød tegl, med artikulerende elementer i granitt. Bygningens midtre akse defineres av en gavlbekronet midtrisalitt med et kraftig inngangsparti - og på mønet et stort tårnoppbygg med spir.arc! Historisk

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Ole Sverre

Til arc!s hovedside med navigasjon

Hovedfasadens midtparti

Tårnoppbygget


Geir Tandberg Steigan

 

© 2002/2005 arc!