Arkitektur og historie i Ås:
Tivoli - Vestre fløybygning

Tivoli ble oppført i 1859 etter arkitekt Peter Høier Holtermanns tegninger. I årene 1900-01 ble bygningen tilbygget og fullstendig ombygget, etter tegninger av arkitekt Ole Sverre. Både i teglsten og grunnmur synes skillet mellom den nye og den eldre bygningsdel i materialets farver. Fasader og komposisjon er nærmest identisk med økonomibygningens. Tivoli er holdt i samme stil som de andre murbygningene fra denne utbyggingen, og har en hovedfasade som vender mot tunet, der midtaksen og to sideakser markeres i den symmetriske komposisjonen ved å være rykket noe frem. Som på Urbygningen er risalittenes gavltak svakt valmet. I den enkle nordfasaden er den opprinnelige bygningens vindusarrangement beholdt; således oppstår en litt underlig asymmetri, ettersom bygningen kun ble forlenget i én retning.

Bygningen tjente for det meste som boliger for skolens elever. "Tivoli" og "Cirkus" het tidligere bare "fløibygningene", og det er uvisst når disse navnene ble tatt i bruk.arc! Historisk

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Ole Sverre

Peter Høier Holtermann

Til arc!s hovedside med navigasjon

Kortenden


Geir Tandberg Steigan

 

© 2002/2005 arc!