Arkitektur og historie i Ås:
Universitetet for miljø- og biovitenskap - de opprinnelige tunbygningene

De tre tunbygningene som ble bygget etter arkitekt Peter Høier Holtermanns tegninger i 1859, dannet sentrum i landbrukshøgskolens første anlegg. De tre bygningene var Økonomibygningen og de to som kom til å bli hetende Cirkus og Tivoli. Bygningene var utført i en enkel, tidlig historisme, med trekk fra senklassisisme og sveitserstil, i rød, upusset tegl, uten annen artikulering enn mursten lagt i stikkbuer over vinduene. Økonomibygningen brant ned i 1895, mens de to andre ble fullstendig ombygget de påfølgende år.

Illustrasjon fra boken Norges Landbrukshøgskole 1859-1959arc! Historisk

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Peter Høier Holtermann

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2002/2005 arc!