Arkitektur og historie i Ås:
Universitetet for miljø- og biovitenskap - Urbygningen

Urbygningen danner hele landbrukshøgskolens hovedmotiv, i samspill med parkanlegget fremfor bygningen. Urbygningen, som langtfra er den første som ble bygget på landbrukshøgskolen, ble oppført som undervisningsbygning i årene 1898-1900, og ble innviet i 1901. Arkitekt for bygningen var som ellers ved anlegget Ole Sverre, og utførende byggmester var Axel Bronn fra Fredrikstad.

Bygningens hovedfasade har en markant midtrisalitt som hovedmotiv. Den har i likhet med siderisalittende svakt valmet tak på gavlen, og et dominerende vertikalt motiv som øverst samles i en kurvehankbue. Fasaden er utført i rød tegl og puss, og har sokkel og trappeløp i rødlig grorudgranitt, og enkelte detaljer i klebersten. Hovedportalen mot praken har fire søyler der hver kapitel dannes av et dyrehode hugget i klebersten; gris, ku, hest og sau.arc! Historisk

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Ole Sverre

Til arc!s hovedside med navigasjon

Kortside mot vest

Hovedportalen

Brystningsfelter i klebersten

Hovedportalens dyrehoder

Kuhode

Muranker med lampeGeir Tandberg Steigan

 

© 2002/2005 arc!