Murarkitektur i Eidsberg:
Aremark kirke

I 1860 ble det besluttet å la den gamle Sankt Laurentiuskirken i Aremark nedrive. Kirken var oppført i huggen gråsten, og hadde et tjærebredt klokketårn i tre. Den ble trolig bygget på 1200-tallets første halvdel.

Som flere norske kirker ble Sankt Laurentiuskirken på 1600-tallet solgt av kongen, og kom på private hender. Da den igjen kom i offentlig eie på 1800-tallet var den i en temmelig sørgelig forfatning. Den siste gudstjenesten før nedrivningsarbeidet begynte ble holdt 22. april 1860. Prestegården ble benyttet som midlertidig lokale for gudstjenester i byggeperioden.

Grunnstenen for den nye kirken ble nedlagt 13. august 1860. Den nye, langskipede kirken ble bygget i upusset rød tegl, etter tegninger utferdiget av arkitekt Peter Høier Holtermann. Kirkens form er meget enkel, med koret mot øst og tårnet mot vest. Tårnet krones av et oktogonalt, kobbertekket spir. Skipet har små, høyt plasserte rundbuevinduer. Stiluttrykket er en enkel historisme med nyromansk preg.

Kirken ble til dels bygget på middelalderkirkens grunnmur, i teglsten vesentlig fra gården Vig i Aremark, med takskifer fra Dalsland i Sverige. Ansvarshavende ved byggingen var murmestrene Johnsen og Andersen, samt tømmermester Suhrke, alle tiknyttet Halden.

Aremark kirke ble innviet den 6. november 1861, av prost Carl Wulff på biskop Arups vegne.

Kilder:
Aremark og Ømark : en prestegjeldsbeskrivelse, Diesen, Einar, Kristiania : Fabritius, 1909
http://no.wikipedia.org/wiki/Aremark_kirkePeter Høier Holtermann

arc! Historisk

Et utvalg norske kirker

Til arkitekturhistorie med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no