Fra Bærums murarkitektur:
Høvik kirke

I 1891 ble det bestemt at det skulle reises en ny kirke for Østre Bærum. Etter mye turbulens falt valget i 1894 på en kirketomt som ble tilbudt av grosserer Frithjof Plahte. Plahte hadde allerede i 1880 innsamlet et pengebeløp til anskaffelse av akkurat denne tomten.

Byggingen av kirken tok til i 1895, etter tegninger av arkitekt Henrik Nissen, Kristiania. Byggmester Lorentz Christian Wagle var ansvarshavende for oppføringen. Kirken er utført i upusset rød tegl, med enkelte detaljer i glasert sort tegl og kalkpussede overflater. Kirken er utført i en livlig engelskinspirert nygotikk, og danner et markant, asymmetrisk motiv ved Drammensveien med trappegavler, fremspring, spir og fialer.

Høvik kirke ble innviet 31. mars 1898.

Kilder:
Bærum, en bygds historie
H. C. Christie - Høvik kirke 50 årHenrik Nissen

arc! historisk

Et utvalg norske kirker

Til arc!s hovedside med navigasjon

Kirkens hovedinngang og gavlparti

Kirkens hovedinngang

Gavlparti

Sideinngang og gavlparti

Tre spissbuerGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!