Fra Bærums murarkitektur:
Solvikslottet, Skjolden 1

Solvikslottet ble oppført i årene 1888-90 etter tegninger utført av de yrkesmilitære løytnanter Christian Michelet Saxlund og Ludvig Oscar Rieck. Saxlund hadde kjøpt tomten i 1888, etter ønske fra ekteparet Inge Carl Ytteborg og Fernanda Angelica Stoph i Kristiania. Villaen ble solgt til bryggerieier Inge Ytterborg omkring 1890. Ytterborg var direktør ved Foss Bryggeri. Fernanda Ytterborg var tysk, og bebodde huset til 1955. Ytteborgs aktiebryggeri lå i Haussmannsgaten 8-10-12 i en årrekke.

Solvikslottet er oppført i pusset tegl, og er en kraftig dimesjonert villa med en asymmetrisk komposisjon med et tårnoppbygg som kompositorisk tyngdepunkt. Havefasaden preges også av en bred midtrisalitt. Huset er utført i nygotisk stil, med rikt ornamenterte brystningesfelter og gesimser. Tårnets attikaoppbygg er prydet av fire roterte hjørnespir, eller fialer.

I nyere tid har Solvikslottet huset kontorlokaler.

Kilder:
Lars Morten Johannessen
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.schumacher.no/family/?command=biography&pno=754arc! historisk

Til arc!s hovedside med navigasjon

Villaens tårnparti

Detalj av gesimsGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!