Murarkitektur i Bergen:
Gamle Bergen hovedbrannstasjon, Rådstuplass 9

Bergen var historisk sett en by som var hardt rammet av ødeleggende bybranner. I 1863 ble det faste brannkorps etablert, og i 1880-årene ble det omsider oppført en hovedbrannstasjon for byen. Den sto ferdig i 1888, og ble tegnet av arkitekt Peter Andreas Blix. Det godkjente utkastet fra 1887 var utferdiget av branndirektør Daniel Hansen i samarbeid med arkitektene Kooter og Blix. Byggekostnadene beløp seg til kr. 58 000.

Brannvaktens stasjon er bygget i pusset tegl over to etasjer, og danner en L-formet bygning, hvor fasadene forbindes med et høyt, rundt tårn i fem etasjers høyde. Vindusformene varierer mellom stikkbuer, spissbuer og rundbuer, og vinduene er beskjedent artikulert. De ornamentale virkemidlene er sparsomme. Stiluttrykket er en enkel, men likevel monumental, eklektisk nygotikk.

Brannstasjonen unnslapp så vidt den omfattende bybrannen i 1916. I 1934 ble det utført endringer i hovedporten ved arkitekt Kaspar Hassel. Brannvesenet flyttet i 2007 sin virksomhet herfra til en ny hovedbrannstasjon.

Kilder:
Bergenserne bygger, Lorentzen, Bernt, Bergen : Jacob Neumann, 1948
http://www.histos.no/bergen/vis.php?kat=&krtbl=3&id=2
http://no.wikipedia.org/wiki/Gamle_Bergen_hovedbrannstasjon
http://no.wikipedia.org/wiki/Bergen_brannvesenPeter Andreas Blix

arc! Historisk

Til arkitekturhistorie med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no