Arkitektur og historie i Bø:
Bø gamle kirke

Omkring år 1100 ble det reiste en liten trekirke i Bø. I perioden 1150-80 ble den stenkirken som står der idag bygget på samme sted, Stenskipet ble bygget inntil trekirken, og sistnevnte ble først revet da det nye skipet sto ferdig og koret skulle bygges. Kirken har det beskjedne uttrykket som er vanlig for Norges små middelalderkirker, med tunge, kalkede stenvegger og noen små glugger til vindusåpninger.

Da en ny trekirke ble bygget i Bø i 1875 besluttet man å bevare den gamle stenkirken. Kirken ble vedlikeholdt underveis, og grundig restaurert i 1980-årene. Kirken har gjennomgått svært få forandringer siden middelalderen.

Kilder:
Øystein Ekroll, Morten Stige og Jiri Havran - Kirker i Norge, bind 1arc! Historisk

Et utvalg norske kirker

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!