Bordeaux på 1700-tallet:
Étienne Laclotte (1728-1812)

Arkitekt Laclotte var atypisk for de sentrale arkitekter i Bordeaux på 1700-tallet ved at han faktisk kom fra byen. Han arbeidet prallelt med sine brødre, men også sammen med dem. Étienne ble imidlertid den som ble mest kjent blant dem.

Laclotte utmerket seg spesielt med Hôtel de Lalande, et herskapshus bygget omkring 1780, som stilmessig orienterer seg i en nøktern retning i forhold til byggeriene tidligere på 1700-tallet. Laclotte var tidlig ute med dette, og denne nytenkningen bragte ham adskillig anerkjennelse. Et annet viktig byggverk fra hans hånd er Maison Labottière, som sto ferdig i 1773.Bordeaux på 1700-tallet

Hôtel de LalandeGeir Tandberg Steigan

 

© 2000 arc!