Bordeaux på 1700-tallet:
Hôtel de la Tresne - 8 rue de Cheverus

Denne byvillaen er komponert som de store 1600-tallshusene, med en vegg mot gaten som beskytter gårdsplassen hovedhuset har sin fasade mot. Veggen og huset er bundet sammen av to lave fløyer. Bak hovedhuset finnes en have.

Hôtel de la Tresne kan også godt stamme fra 1600-tallet, men det er sannsynligvis bygget iløpet av 1700-tallets første tre tiår. Den stilistiske utførelsen kan minne om en tidlig Loius XV. Huset sto uansett ferdig før 1737, og etter 1668. Fasaden mot gårdsplassen er symmetrisk komponert, med et markant midtstilt inngangsparti. Husets arkitekt er ikke identifisert.

Idag er huset tilholdssted for den regionale dagsavisen Sud-Ouest.Bordeaux på 1700-tallet

Utvalgte utsnitt:


Muren ut mot gatenGeir Tandberg Steigan

 

© 2000 arc!