Bordeaux på 1800-tallet:
Adolphe Thiac (1800-1865)

Arkitekt Adolphe Thiac var elev av sin far, Pierre-Jean-Baptiste Thiac, og var sterkt preget av den parisiske tradisjon og sitt lange opphold i Roma. Thiac ble særlig opptatt av renessansen, som fikk prege hans eklektiske stil. Han etablerte seg i Bordeaux i 1825.

Adolphe Thiacs sentrale arbeid er Le palais de justice (Justispalasset). Dette monumentalverket fyller et stort kvartal, og har en svært lang hovedfasade. Stilistisk tilhører det brytningen mellom klassisisme og historisme. Justispalasset ble bygget i perioden 1836-1846.

Thiacs andre oppgave av betydning er L'Institution des sourdes-muettes, et monumentalt historistisk byggverk med kraftige dimensjoner.

Blant Thiacs mindre arbeider er borgerhusene i 4 Rue Hustin (1831) og Allées de Chartres (nr. 23, 35 og 37, 1843). Dessuten utførte han i 1848 en utvidelse av det allerede svært omfattende Hôtel Saige.Bordeaux på 1800-tallet

Le palais de justiceGeir Tandberg Steigan

 

© 2000 arc!