Bordeaux på 1800-tallet:
169 Boulevard du Président-Wilson

Dette huset ble opprinnelig bygget over to etasjer - en tredje er senere påbygget. En ikke identifisert arkitekt sto for utformingen av huset som ble reist henimot 1880. Ettersom retningslinjene for fasadelinjen langs boulevarden var svært strenge lot man fasadens dynamikk utfoldes gjennom arkader og altaner, slik som her. Stiluttrykket er sammensatt av elementer fra både middelalder og renessanse.Bordeaux på 1800-talletGeir Tandberg Steigan

 

© 2000 arc!