Bordeaux på 1800-tallet:
Gabriel-Joseph Durand (1792-1858)

Arkitekt Gabriel-Joseph Durand var sønn av arkitekten Gabriel Durand - en av arkitekt Victor Louis' medarbeidere - og var født og oppvokst i Bordeaux. Han var aktiv i en periode som var preget av brytningen mellom klassisisme og historisme.

Durand var utdannet ved akademiet i Bordeaux, og han var byens vannverksingeniør i perioden 1824-1840 og byarkitekt 1840-49.

Hans Galeries Bordelaises ved Rue Sainte-Catherine er et byggverk preget av klassisismen, men med betydelige lån fra renessansen. Galleriene ble bygget i perioden 1830-1837.

Durand tegnet privatboligen Hôtel Bryas (for markien av Bryas) ved Place Charles-Gruet. Dette huset ble bygget henimot 1820, i klassisistisk stil. Han utførte dessuten flere privathus for byens elite.

Durand utførte dessuten flere småarbeider, gjerne fontener for byens vannverk.Bordeaux på 1800-tallet

Galeries BordelaisesGeir Tandberg Steigan

 

© 2000 arc!