Bordeaux på 1800-tallet:
Hôtel Exshaw - Rue Théodore-Gardère

Denne storslagne villaen ligger åpent til, midt mellom kvartaler av borgerhus av betydelig mer beskjedne dimensjoner. Huset ble tegnet av arkitekt Louis-Michel Garros i en engelsk-gotisk villastil. Det har en omfattende, sammensatt bygningskropp, med fasader i dels fint og grovt tilhugget sten. Anglomanien i Bordeaux' borgerskap tok til omkring 1860 og varte til utpå 1880-tallet, og var utelukkende forbeholdt privatarkitekturen. I denne perioden ønsket man å tilføre den franske arkitekturen noe helt fremmed. Hôtel Exshaw er bygget i nevnte periode, sannsynligvis henimot 1880.Bordeaux på 1800-tallet

Louis-Michel Garros

Utvalgte utsnitt:


Fasade rett forfraDetaljGeir Tandberg Steigan

 

© 2000 arc!