Bordeaux på 1800-tallet:
Jean-Baptiste Lafargue (1801-1866)

Arkitekt Jean-Baptiste Lafargue var født og oppvokst i Bordeaux, som sønn av en byggmester. Lafargue sto bak utformingen av en lang rekke privatboliger, gjerne holdt i varianter av parisisk nyrenessanse.

Lafargue tegnet husene i nr. 3 og 4 Cours de Tournon (1842-1843), og nr. 9 Allées de Tourny (1847) er tilskrevet ham på grunn av den store likheten med flere av hans arbeider. Lafargues 1840-tallshus kjennetegnes av en stor detaljrikdom i ornamentikken. Hans uttrykk preges av fransk 15- og tidlig 1600-tall.

Lafargue samarbeidet en tid med arkitekten Etienne Roux. Lafarge og Roux utførte blant annet et hus i nr. 13 Rue de Condé. Sammen med sin sønn Jules stiftet Jean-Baptiste Lafargue Bordeaux' arkitektforening.Bordeaux på 1800-tallet

9 Allées de TournyGeir Tandberg Steigan

 

© 2000 arc!