Bordeaux på 1800-tallet:
261 Rue Sainte-Catherine

Dette borgerhuset i Rue Sainte-Catherine er holdt i en sober klassisisme og har mange fellestrekk med Hôtel de Verthamon (arkitekt Poitevin, 1829) men er noe enklere i formen. 261 Rue Sainte-Catherine er antagelig bygget omkring den samme tiden. Representasjonsetasjen er plassert uvanlig høyt over gateplanet, med en innskutt lav etasje over underetasjen. En massiv balustradeprydet balkong henger over en stor portal.Bordeaux på 1800-talletGeir Tandberg Steigan

 

© 2000 arc!