Arkitektur og historie i Aquitaine:
Bordeaux' Fin-de-Siècle og Belle Epoque

I tiden 1890 til 1914 skjedde store stilskifter innen arkitekturen. Omkring 1890 kom rokokko og barokk igjen på moten i Bordeaux, og allerede i 1893 begynte Den nye kunst - l'Art nouveau - å gjøre seg gjeldende. Her finner man stort sett stilarten som en variant av rokokko, men etter 1900 dukket den opp i langt flere varianter, med inspirasjon fra Paris, Glasgow, Brussel og Wien. Store områder ble bebygget med borgerhus, og disse er langtfra ensartede. Hvert hus ble gitt en individuell utforming, og arkitekten signerte ofte sitt arbeid. Det er stort sett utenfor det historiske sentrum man finner hus bygget i denne perioden.

Chais Descas - Quai de Paludate

Gare Saint-Jean

Monument aux Girondins et à la République

La faculté de médecine et de pharmacie

Les Dames de France

Hôtel Schwabe - 42 Avenue Carnot

Hôtel Ferret - 80 Avenue Carnot

133 Boulevard du Président-Wilson

135 Boulevard du Président-Wilson

139 Boulevard du Président-Wilson

141 Boulevard du Président-Wilson

151 Boulevard du Président-Wilson

157 Boulevard du Président-Wilson

170 Boulevard du Président-Wilson

15 Rue du Bocage

16 Rue du Bocage

22 Rue du Bocage

23 Rue du Bocage

24 Rue du Bocage

25 Rue du Bocage

26-27 Rue du Bocage

28 Rue du Bocage

29-30 Rue du Bocage

37 Rue Saint-Genès

106 Rue Saint-Genès

107 Rue Saint-Genès

109 Rue Saint-Genès

121 Rue Saint-Genès

9 Rue Théodore-Gardère

10-12 Rue Théodore-Gardère

29 Rue Théodore-Gardère

31 Rue Théodore-Gardère

47 Rue Théodore-Gardère

49 Rue Théodore-Gardère

213 Boulevard Maréchal-Leclerc

215 Boulevard Maréchal-Leclerc

233 Boulevard Maréchal-Leclerc

257 Boulevard Maréchal-Leclerc

26 Rue Frantz-Despagnet

33 Rue Frantz-Despagnet

35 Rue Frantz-Despagnet

53-55 Rue Frantz-Despagnet

7 Rue Adrien Baysselance

25-27 Rue Adrien Baysselance

34 Rue Adrien Baysselance

40 Rue Adrien Baysselance

41 Rue Adrien Baysselance

47 Rue Adrien Baysselance

4 Rue Levieux

6 Rue Levieux

82 Rue de l'Abbé de l'Epée

84 Rue de l'Abbé de l'Epée

21 Cours Pasteur

37-41 Cours Pasteur

164 Cours Victor-Hugo

222 Rue Judaïque

48 Rue Capdeville

200 Cours de la Marne

74 Cours Georges Clemenceau

9 Rue Emile-Fourcand

19 Rue Saint-Siméon

90 Rue du Palais-Gallien

9 Rue Dr. Albert Barraud

41 Avenue Félix Faure


Chais DescasCette presentation en français

Bordeaux i 300 år

Bordeaux på 1600-tallet

Bordeaux på 1700-tallet

Bordeaux på 1800-tallet


Epokens arkitekter:

Jean-Alphonse Ricard

Marius Toudoire

Bertrand Alfred-Duprat

Ruben Dacosta

Pichot & Fils

Albert Touzin

Gaston Adoue

Adoue & Lataste

Raooul Paincout

Pierre Ferret

Cyprien Alfred-Duprat

Jean-Marion Jélineau

Abel Tournier

Justin Tusseau

Gaston Schnegg

Arkitekt Grèmailly

Byggmester Pirel

J.-L. Pascal

A. Faulat

C. MartinGeir Tandberg Steigan

 

© 2000 arc!