Arkitektur og historie i Aquitaine:
Bordeaux gjennom 300 år

Arc! har besøkt den franske byen Bordeaux, og bringer her en omfattende presentasjon av dens arkitektur, fra omkring år 1600 til første verdenskrig. Byens klassiske epoke regnes til 1600- og 1700-tallet. Byen har over 5000 bevarte bygninger bare fra storhetstiden på 1700-tallet. Fra 1800-tallet er det langt flere. Det tidlige 1800-tallet preges av empirestilen, mens historismen tar over etterhvert. Mot slutten av århundret gjør art nouveau sitt inntog, også i Bordeaux. Her preges stilen av den historistiske eklektisme, og ofte danner rokokkoen utgangspunkt for byggenes uttrykk. Byen preges også av påvirkning fra Glasgow og Wien, såvel som Brussel og Paris.

Bordeaux på 1600-tallet
Ved begynnelsen av 1600-tallet var Bordeaux i en begynnende vekstperiode, opptakten til byens "klassiske periode". Arkitekturen i denne perioden hører stilhistorisk til barokken, med sine konvekse og konkave former.

Bordeaux på 1700-tallet
Etter en moderat vekst på 1600-tallet, kom Bordeaux inn i sin gullalder på 1700-tallet. Byen vokste i stor fart, og stadig nye, store bygningskomplekser ble oppført. Parken Jardin Public ble anlagt, og middelalderbyen måtte delvis vike for paradegater og plasser. Barokkstil og rokokkodekor preger det nye Bordeaux, klassisismen kommer på moten på 1700-tallets annen halvdel.

Bordeaux på 1800-tallet
1700-tallets vidtrekkende byplanprosjekter ble avsluttet til fordel for etableringen av institusjonene en veletablert og velstående by behøver. De siste festningsverker og bymurer falt, og ble erstattet av en fasjonabel boulevard med arkitektur av romantisk-eklektisk karakter. Bebyggelsen omkring bykjernen ekspanderte i hurtig tempo.

Bordeaux' Fin-de-Siècle og Belle Epoque
I tiden 1890 til 1914 skjedde store stilskifter innen arkitekturen. Omkring 1890 kom rokokko og barokk igjen på moten i Bordeaux, og allerede i 1893 begynte Den nye kunst - l'Art nouveau - å gjøre seg gjeldende. Her finner man stort sett stilarten som en variant av rokokko, men etter 1900 dukket den opp i langt flere varianter, med inspirasjon fra Paris, Glasgow, Brussel og Wien.

Alle fotografier ved G. T. Steigan

Anvendt litteratur/kilder:
Christian Taillard - Bordeaux à l'âge classique, 1997
Robert Coustet og Marc Saboya - Bordeaux: Le temps de l'histoire, 1999
Délie Muller og Jean-Yves Boscher - Guide de Bordeaux, 1993
http://perso.infonie.fr/gastonschnegg/ - Marine Schnegg
Rolf Toman - Baroque architecture, sculpture, painting, 1998
Petit Larousse, 1980Cette presentation en français

Utvalgte utsnitt:

1600-tallet:
Hôtel Ragenau


1700-tallet:
Maison Gobineau


1800-tallet:
Hôtel Exshaw


Fin-de-Siècle og Belle Epoque:
48 Rue CapdevilleGeir Tandberg Steigan

 

© 2000 arc!