Arkitektoniske detaljer

Smijern
Leiv Eirikssons gate 1, Oslo
Apotekergaten 6, Ålesund
Bjørn Farmanns gate 8, Oslo
Drammensveien 47-49, Oslo (1)
Drammensveien 47-49, Oslo (2)
Drammensveien 47-49, Oslo (3)
Skovveien 5, Oslo
Inkognitogaten 2, Oslo
Uranienborgveen 6, Oslo
Jernbanegaten 6, Porsgrunn
Biermanns gate 6, Oslo
Karl Johans gate 25, Oslo (1)
Karl Johans gate 25, Oslo (2)
Karl Johans gate 20, Oslo
Riddervolds gate 9. Oslo
Pilestredet 10, Oslo
Skovveien 37, Oslo
Huitfeldts gate 13, Oslo
Inkognitogaten 16, Oslo
Thomas Heftyes gate 47, Oslo
Munkedamsveien 62, Oslo
Markveien 67, Oslo
Majorstuveien 33, Oslo
Louises gate 20, Oslo
Waldemar Thranes gate 10, Oslo
Valkyriegaten 11, Oslo
Valkyriegaten 9, Oslo
Neuberggaten 16, Oslo
Neuberggaten 14, Oslo (1)
Neuberggaten 14, Oslo (2)
Frognerveien 4, Oslo
Gimleveien 20, Oslo
Gimleveien 22, Oslo
Uranienborg terrasse 8, Oslo
Camilla Colletts vei 9, Oslo
Camilla Colletts vei 7, Oslo
Camilla Colletts vei 5, Oslo
Camilla Colletts vei 3, Oslo
Camilla Colletts vei 1, Oslo
Hegdehaugsveien 32, Oslo
Kongegaten 16, Larvik
Jernbanegaten 28, Skedsmo
Hegdehaugsveien 14, Oslo
Porsgrunn Rådhus
Svoldergaten 2, Oslo

Takutstikk
Drammensveien 47-49, Oslo
Professor Dahls gate 32, Oslo
Arnljot Gellines vei 3, Oslo
Thorvald Meyers gate 59, Oslo
Munkedamsveien 62, Oslo
Kruses gate 8, Oslo
Landfalløya 78, Drammen

Dør/portal
Magnus Bergs gate 3, Oslo
Anton Schjøths gate 11, Oslo
Akersgaten 11, Oslo
Bjørn Farmanns gate 8
Apotekergaten 6, Ålesund
Bryn bedehus, Oslo
Biermanns gate 6, Oslo
Balders gate 13, Oslo
Fengselskirken, Akershus festning, Oslo
Brunholmgaten 10, Ålesund
Kirkegaten 9, Ålesund
Fiskum nye kirke, Eiker
Frogner kirke, Oslo (1)
Frogner kirke, Oslo (2)
Hamar domkirke
Høvik kirke, Bærum
Paulus kirke, Oslo (1)
Paulus kirke, Oslo (2)
St. Johannes kirke, Stavanger
St. Petri kirke, Stavanger
Stavanger Domkirke
Tromsø Domkirke
Vestre Aker kirke, Oslo
Oscars gate 25, Oslo
Professor Dahls gate 21b, Oslo
Prinsens gate 26, Oslo
Parkveien 73, Oslo
St. Olavs gate 7, Oslo
Camilla Colletts vei 8, Oslo
Universitetsgaten 11, Oslo (1)
Universitetsgaten 11, Oslo (2)
Løvenskiolds gate 2, Oslo
Daas gate 14, Oslo
Nordraaks gate 19, Oslo
Camilla Colletts vei 5, Oslo (1)
Camilla Colletts vei 5, Oslo (2)
Vinger Sparebank, Kongsvinger
Kirkegaten 9, Ålesund
Brunholmgaten 10, Ålesund
Stavanger tollbod
Fougstads gate 25, Oslo
Anton Schjøths gate 17
Finansdepartementet, Oslo
Tollbodgaten 54, Drammen
Austad, Drammen
Høvikveien 2b, Bærum
Skagen 18, Stavanger
Storgaten 95, Tromsø
Tromsø Domkirke
Storgaten 21, Tønsberg
Kirkebakken 1, Porsgrunn
Vormsund, Nes
Rød, Halden
Bryn bedehus, Oslo
Storgaten 167, Porsgrunn

Detalj
lykt
Tøyengaten 31, Oslo
Universitetsgaten 11, Oslo
Parkteatret, Oslo
Frogner kirke, Oslo

spir/mønegitter
Jesu kirke, Porsgrunn
Vestre Aker kirke, Oslo
Karl Johans gate 25, Oslo
Bogstadveien 41, Oslo
Skovveien 6, Oslo
Inkognitogaten 24, Oslo
Bogstadveien 58, Oslo
Eckersbergs gate 15, Oslo
Waldemar Thranes gate 19
Grønlandsleiret 19, Oslo
Kongegaten 18a, Larvik
Kirkegaten 8, Sandefjord
Kongens gate 10, Sandefjord
Jesu kirke, Porsgrunn

håndtak
Finansdepartementet

vindusgitter
Bjørn Farmanns gate 8
Tollbodgaten 30, Oslo (1)
Tollbodgaten 30, Oslo (2)
Torggaten 5, Skien (1)
Torggaten 5, Skien (2)
Historisk Museum, Oslo (1)
Historisk Museum, Oslo (2)
Historisk Museum, Oslo (3)
Hamar Domkirke

trapp/gelender
Øvre Slottsgate 6, Oslo
Finansdepartementet, Oslo

ankerjern
Kirkegaten 17, Oslo
Cort Adelers gate 2, Oslo
Christian Krohgs gate 2, Oslo
Regina teater, Oslo
Storgaten 65, Tromsø

veggdekorasjon/skulptur
Biermanns gate 6, Oslo
St. Olavs gate 21, Oslo
Kristian IVs gate 9, Oslo
Neuberggaten 22, Oslo
Gabels gate 5, Oslo
Gabels gate 1, Oslo
Gustavs gate 1, Oslo
Gudes gate 2, Moss
Vinger Sparebank, Kongsvinger
Drammens bad
Kirkegaten 9, Ålesund
Kruses gate 8, Oslo
Dicks vei 12, Bærum
Hamar Domkirke
Tøyenkirken, Osloarc! Historisk

Til Arkitekturhistorie med navigasjon


Kongegaten 16, Larvik


Markveien 67, Oslo


Apotekergaten 6, Ålesund


Porsgrunn rådhus


Thorvald Meyers gate 59, Oslo


Magnus Bergs gate 3, Oslo

De fleste bildene på arc! kan leveres høyoppløselig.
Priser per bilde:
Til bøker, rapporter og læremidler kr. 400,- +mva
Til presse, tidsskrifter og reklame kr. 600,- +mva
Angi bildeønske(r) ved bestilling.
Bildene tilsendes per e-post i jpg-format.© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no