Fra Drammens murarkitektur:
Bragernes kirke

Byaksens fondmotiv.

[tilbake]


© 2003 arc!