Fra Drammens murarkitektur:
Bragernes kirke

Fotografi fra høyden.

[tilbake]


© 2003 arc!