Fra Drammens murarkitektur:
Brannstasjonen, Bragernes torv 5

Drammen hadde et frivillig brannkorps allerede på 1600-tallet, men først i 1816 opprettet man en fast vaktstasjon - Brannposten. Drammens første regulære brannkorps ble imidlertid ikke opprettet før i 1864, og den første brannstasjonen fikk man i 1865 - i Øvre Storgate 67. Denne var kun av midlertidig art, og allerede samme år igangsatte man byggingen av byens nye brannstasjon på Bragernes torv. Bygningens arkitekt var Drammens første stadsingeniør og brannsjef Halvor Heyerdahl.

Brannstasjonen sto ferdig i forkant av den store bybrannen 12 juli 1866, og denne bygningen overlevet brannen. Brannstasjonen er en romantisk, middelalderpreget bygning i upusset rød tegl, med et slankt tårn, og noen nyromanske detaljer i puss. Tårnet er oktogonalt, og har sine kompositoriske motstykker i polygonale risalitter som avslutter hver av de to gatefasadene. Brannstasjonen danner et av de viktige hjørnene i Drammens monumentale byakse, og den fikk like etter brannen en verdig og komplementerende nabo i Drammens nye rådhus (1866-71, arkitekt N. S.D. Eckhoff).

Kilder:
Per Otto Borgen - Drammen byleksikon, 1995
Hus i sentrum - Bevaring av kulturminner i Drammen sentrum, 1993Halvor Heyerdahl

Fra Drammens murarkitektur

arc! Historisk

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!