Fra Drammens murarkitektur:
Drammen Jernbanestasjon

Drammens jernbanestasjons hovedbygning ble oppført i 1863 som endestasjon for Randsfjordbanen. Arkitekt for de første stasjonsbygningene langs Randsfjordbanen var Georg Bull, som også utformet stasjonen i Drammen. I 1872 ble toglinjen forlenget til Kristiania.

Stasjonsbygningen er utformet i en historistisk variant av rundbuet ungrenessanse. Bygningens markerte midtparti mot perrongen har elementer som vitner om romansk stilinnflytelse. Stasjonsbygningen er oppført i pusset tegl.

På 1920-tallet ble stasjonsbygningen tilbygget i lengden på begge sider, samt påbygget én etasje. Utvidelsen ble utført i en stil godt tilpasset den opprinnelige, og den symmetriske komposisjonen er blitt ivaretatt.

Kilder:
Hartmann/Mangset/Reisegg - Neste Stasjon, 1997
Per Otto Borgen - Drammen byleksikon, 1995Georg Bull

Fra Drammens murarkitektur

arc! Historisk

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!