Fra Drammens murarkitektur:
Drammens børs, Bragernes torv 13

Drammens offentlige børs ble opprettet i 1839 for å avløse skipsredernes og handelsstandens private børs, som var i virksomhet fra før 1816. Den offentlige børsen hadde fra begynnelsen tilhold i samme bygning som teatret, det nyoppførte "Børsteatret", bygget etter tegninger av slottsintendant H. D. F. Linstow. Børsteaterbygningen gikk tapt i den store bybrannen i 1866.

Den nye børsbygningen ble bygget etter tegninger av stortingsarkitekt Emil Victor Langlet, og fikk en dominerende plass i bybildet. Det store børskomplekset danner en lukket, kompakt form, der risalitter og forhøyninger markerer fasadenes akser. Midtpartiet mot torvet er forhøyet med en halv etasje. Byggverket er holdt i en nyrenessansestil med rundbuede vinduer. Byggearbeidene tok til i 1868, og ble ledet av murmester L. Hansen og tømmermester Chr. Christoffersen. Børsen ble innviet 12. juni 1871, samme dag som Bragernes kirke. Børskommisær på denne tiden var Ulrich Christian Ludvigsen. St. Olavs Klub fikk også tilhold i den nye børsbygningen, og har siden holdt til i de samme lokalene.

Børsbygningen ble tilbygget med en ny fløy i tilpasset stil mot Nedre Strandgate i 1909, og et nybygg i funksjonalistisk stil utformet av arkitekt Christian Fredrik Arbo erstattet i 1939-40 den gamle fløyen mot Nedre Storgate. I 1998 ble bygningen ominnredet og tilpasset til kjøpesenteret Steen & Strøm Magasinet.

Kilder:
Hus i sentrum - Bevaring av kulturminner i Drammen sentrum, 1993
http://www.drammen-boers.com/Emil Victor Langlet

Fra Drammens murarkitektur

arc! Historisk

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fasade mot sydGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!