Fra Drammens murarkitektur:
Drammens museum, Konnerudgaten 7

Drammens Museumsforening ble stiftet i 1908, etter at det året før ble samlet inn midler til grunnleggelse av et kulturhistorisk museum i Drammen. Etter bruk av provisoriske lokaler flyttet museet i 1911 inn i den gamle lystgården Marienlyst, en eiendom familien Fuglesang hadde solgt til Drammen kommune. Oppussings- og innredningsarbeidene ble utført under ledelse av arkitekt Christian Fredrik Arbo. I årene som fulgte ble flere laftebygninger fra Hallingdal flyttet hit, og dannet det såkalte Hallingtunet.

Arbeidet med en ny hovedbygning for museet ble påbegynt i 1924, og bygningen ble oppført i årene 1928-30. Igjen var arkitekten Christian Fredrik Arbo.

Museumsbygningen er oppført over tre høye etasjer, og har gatefasade vendt mot Danvikgaten, som fondmotiv for Marienlystgaten. Denne langsiden er regelmessig komponert, uten markerte akser, med en stram, regelmessig komposisjon. Første etasje har brede horisontale bånd, og danner et lavt, tungt fundament. Annen etasje dominerer med sine høye, rutede krysspostvinduer. Taket er høyt og valmet, og er utstyrt med enkle takarker. Hovedfasaden vender imidlertid inn mot plassen mellom museets hovedbygning og den gamle Marienlystgård, der museets hovedinngang er vendt mot inngangen til lystgårdens gårdsplass. Her er museets hovedinngang og midtakse kraftig markert, med en svakt fremskutt risalitt i fasadens fulle høyde, markert med horisontale bånd. Stiluttrykket er en streng og monumental nyklassisisme.

I 1989-90 ble det oppført en ny utstillingspaviljong, Lychepaviljongen, på museumsplassens sydside ved arkitekt Gunnar Granberg. Denne ble belønnet med Byggeskikkprisen året etter.

Foruten eiendommen på Marienlyst inngår blant annet Gulskogen gård og Austad gård i museets tilbud.

Kilder:
Per Otto Borgen - Drammen byleksikon, 1995
Norsk biografisk leksikon, Trond Indahl
http://www.drammens.museum.no/
http://www.arkitektur.no/Christian Fredrik Arbo

Fra Drammens murarkitektur

arc! Historisk

Til Arkitekturhistorie med navigasjon

Museets gatefasadeGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no