Fra Drammens murarkitektur:
Frimurerlogen, Gamle kirkeplass 5

Den første frimurerloge i Drammen ble stiftet i 1826. Denne ble imidlertid nedlagt etter få år, og i 1877 ble St. Johanneslogen Gustav til den ledende Stjerne stiftet. Etter noen tiår ble den såkalte Legattomten anskaffet for oppføring av dagens bygning. Denne ble tegnet av arkitekt Christian Fredrik Arbo i 1923-25, og oppført i 1928-29.

Logebygningens hovedfasade er kortsiden mot Gamle kirkeplass. Den høye hoveddelen av fasaden er symmetrisk komponert om en akse definert av inngangspartiet. En lavere bygningsdel danner fasadens venstre flanke. Doriske søyler og fremskutte hjørnekvadre gir en kraftig relieffvirkning. Fasaden mot Øvre Torggate dannes av repeterende pilastre og vindusakser, i et relativt grunt relieff.

Kilder:
Per Otto Borgen - Drammen byleksikon, 1995
Hus i Sentrum - bevaring av kulturminner i Drammen sentrum
http://www.frimurer.no/Christian Fredrik Arbo

Fra Drammens murarkitektur

arc! Historisk

Til arc!s hovedside med navigasjon

Huset i perspektivGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!