Fra Drammens murarkitektur:
Norges Bank, avdeling Drammen, Strømsø torv 6

Norges Banks avdeling i Drammen ble etablert i 1838. Kort tid etter lot man bygge en egen administrasjonsbygning for banken. Byggearbeidene ble utført i 1840-42 under ledelse av byggmester og tømmermester Christian Herman Malling, som også var bygningens arkitekt. Malling var tilknyttet Drammen gjennom sin hustru Henriette Christine, som var født her.

Bankens bygning er utført i en streng og svært enkel klassisisme med en hovedfasade oppdelt av regelmessig plasserte pilastre.

Bankbygningen ble fredet i 1977. I 1988 ble denne avdelingen av Norges Bank vedtatt nedlagt. Banklokalet ble solgt til kafévirksomhet.

Kilder:
Per Otto Borgen - Drammen byleksikon, 1995Christian Herman Malling

Fra Drammens murarkitektur

arc! Historisk

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!