Murarkitektur i Eiker:
Fiskum nye kirke

Den eldste av de to kirkene på Fiskumsletten ble bygget allerede på 1200-tallet. Like ved denne ble det i 1864-66 oppført en nygotisk teglkirke. Denne ble bygget etter tegninger utført av den tyske arkitekten Heinrich Ernst Schirmer. Kirken brant ned 11. januar 1902, og ble gjenreist etter Schirmers opprinnelige tegninger i 1903 ved arkitekt Jørgen Haslef Berner. Den andre kirken brant ned nyttårsnatten til 1940, og menigheten benyttet midlertidig forsamlingslokalet Karlsvang.

Den lokale personligheten Mina Markenrud bidro med en pengegave på kr. 30.000, som sikret at arbeidet med en ny kirke kunne utføres. Arkitekt Arnstein Arneberg utformet tegningene til den nye kirken som ble innviet 1. juni 1945 av biskop Eivind Berggrav.

Den nye kirken er en korskirke utført i enkel nygotisk stil med et tårn preget av en geometrisk komposisjon, med en markant, kantet tårnhjelm. Kirken har høye, spissbuede lansettvinduer, og en tung, middelaldersk inngangsdør. Arneberg har benyttet ruinen av den forrige kirken, og videreført flere elementer fra denne, som korsformen, vinduer og spissbuen over inngangspartiet.

Kilder:
Eiker historielag
Norske kirker

De historiske fotografiene er gjengitt med tillatelse fra Eiker historielag.Arnstein Arneberg

Heinrich Ernst Schirmer

arc! Historisk

Et utvalg norske kirker

Til arc!s hovedside med navigasjon

Kirken sett fra inngangssiden

Tårnhjelmen

Inngangsdøren

Detalj av inngangsdøren

Schirmers kirke før 1902

Kirken etter gjenreisningen i 1903Geir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!