Gamle murhus i Fredrikstad:
Byens branner

Kvartalsnummereringen begynner nederst til venstre på de tilhørende kart:
Bybrannen i 1784
Bybrannen i 1830
Ikke brent siden 1764

Kvartal 2
1858 - Alle bygninger

Kvartal 4
1854 - Kasernegaten 56
1858 - Alle bygninger
1868 - Voldgaten 4 & 5
  Kasernegaten 48, 51, 53, 54 & 56

Kvartal 5
Dette er det eneste kvartalet med private bygninger som ikke senere enn 1764 er herjet av branner.

Kvartal 7
1844 - Torvgaten 66
1845 - Alle bygninger unntatt Torvgaten 63
1858 - Kasernegaten 49, 50, 52 og 55
  Torvgaten 66 1868 - Alle bygninger

Kvartal 8
1830 - Alle bygninger

Kvartal 9
1830 - Alle bygninger

Kvartal 10
1830 - Alle bygninger
1832 - Voldportgaten 75
1844 - Raadhusgaten 16
  Torvgaten 64
  Voldportgaten 73

Kvartal 11
1830 - Alle bygninger

Kvartal 12
1830 - Alle bygninger

Kvartal 13
1830 - Alle bygninger
1835 - Voldportgaten 12
  Færgeportgaten 84

Kvartal 14
1784 - Alle bygninger unntatt Færgeportgaten 77

Kvartal 15
1784 - Alle bygninger unntatt Færgeportgaten 79

Anvendt litteratur/kilder:
Erik Dahle - Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, 1969Gamle murhus i Fredrikstad

Gamle trehus i Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i Fredrikstad

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!