Gamle murhus i Fredrikstad:
Færgeporten

Ved Fredrikstads festningsanlegg var mange av murene av primitiv karakter til begynnelsen av 1700-tallet. Fra 1725 ble store deler av festningsanleggets murer på vannsiden erstattet med solid murverk, og en ny Færgeport ble oppført. Denne sto ferdig i 1727, og ble oppført under ledelse av murmester Georg Christoph Düring. Porten ble bygget i kong Frederik IVs regjeringstid, og bærer dennes monogram. Porten er oppført dels i oppmurt natursten, dels i pusset tegl. Taket er valmet og har en svak svai. Porten er et eksempel på den enkle, norske barokkarkitekturen. Færgeportgaten har sitt navn herfra.

Anvendt litteratur/kilder:
Riksantikvariatet - Fredrikstad: Gamlebyen og festningen, 1934Gamle murhus i Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i Fredrikstad


Kongens monogram

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!