Gamle murhus i Fredrikstad:
Fredrikstad domkirke

Fredrikstad domkirke ble oppført i årene 1879-80 etter tegninger av arkitekt Waldemar Ferdinand Lühr, og opprinnelig ble den kalt Vestre Fredrikstad kirke. Kirken ble innviet 13. oktober 1880, og da Fredrikstad ble bispesete ved opprettelsen av bispedømmet Borg 1. april 1969, ble kirken domkirke.

Fredrikstad domkirke er oppført i upusset rød teglsten, i en nygotisk stil typisk for historismens kirkebygg i Norge. Den er en treskipet langkirke der tårnet troner symmetrisk over hovedinngangspartiet. Lengdefasadene flankeres av to fremskutte og forhøyede volumer. Tårnet har en todelt vertikal oppbygning, der hovedvolumet er kubisk, mens øvre del og spiret har en oktogonal form. Okogonet gjentas i korets form.

Kirken har vært igjennom en rekke endringer siden den ble bygget, vesentlig i interiøret. Den gamle altertavlen, utført av Wilhelm Peters i 1897, er flyttet til nordre galleri, mens glassmaleriene i koret ble utført av Emanuel Vigeland i 1917. Tidlig i 1950-årene ble det utført gjennomgripende endringer i interiøret av arkitekt Arnstein Arneberg, som også utformet den nye prekestolen. Kirken ble gjenåpnet i 1954, med en altertavle utført av Axel Revold. Et nytt orgel ble tatt i bruk i 1964, utført av det danske orgelfirma Marcussen og Søn i Aabenraa til erstatning for det gamle orgelet som ble bygget av det schlesiske firma Rieber/Sohn.

Anvendt litteratur/kilder:
http://home.online.no/~slovland/AndreKirker/domkirken/arkitektur.htmlGamle murhus i Fredrikstad

Waldemar Ferdinand Lühr

Arnstein Arneberg

Et utvalg norske kirker

Til arc!s hovedside med navigasjon


Perspektiv forfra


Perspektiv fra koretGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!