Gamle murhus i Fredrikstad:
Fredrikstad domkirke

Perspektiv forfra.

[tilbake]


© 2003 arc!