Gamle murhus i Fredrikstad:
Fredrikstad domkirke

Perspektiv fra koret.

[tilbake]


© 2003 arc!