Gamle murhus i Fredrikstad:
Fredrikstad jernbanestasjon

Fredrikstad jernbanestasjon ble bygget i 1878 etter tegninger av arkitekt Peter Andreas Blix, som sto bak utformingen av alle stasjonsbygningene langs den såkalte Smaalensbanen gjennom Østfold. Som de øvrige større jernbanestasjonene langs strekningen, er stasjonen utført i pusset tegl. Stasjonsbygningen har en symmetrisk fasade mot byen, preget av to siderisalitter og en lavere midtrisalitt som markerer hovedinngangen. Risalittene har spisse gavler, og fasadenes dekorative virkemidler er beskjedne. Bygningen er utført i en enkel nygotikk, over samme lest som stasjonsbygningene i Moss og Sarpsborg. Fredrikstad stasjon er imidlertid den best bevarte av disse tre.

Anvendt litteratur/kilder:
Hartmann, Mangset, Reisegg - Neste stasjon, 1997Gamle murhus i Fredrikstad

Peter Andreas Blix

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!