Gamle murhus i Fredrikstad:
Kirkegaten 27

Dette huset ved Kongens torv ble bygget på 1700-tallets annen halvdel, kanskje på 1760-tallet. Dets klassisistiske utseende stammer nok fra tiden etter 1830, da huset ble gjenoppbygget etter brann.

Fasaden mot torvet er symmetrisk komponert, med enkel utforming og et markert inngangsparti. Inngangen er lagt i kjelleretasjen, noe som muliggjøres av at grunnmuren nesten har full etasjehøyde. Underetasjens utseende er forbedret betydelig de senere år. Hovedetasjen har glattpussede fasader.

Frem til 1877 var huset eiet av Fredrikstad by, men siden har det vært i Fredrikstad sparebanks eie.

Anvendt litteratur/kilder:
Erik Dahle - Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, 1969Gamle murhus i Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i FredrikstadGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!