Gamle murhus i Fredrikstad:
Kirkegaten 28a

Denne hjørnebygningen ble oppført på 1830- eller 1840-tallet, etter den store brannen i 1830. Det er sannsynlig at huset ble bygget for konsul Daniel Leegaard, som var i besittelse av eiendommen i en periode. Huset var tidligere skjemmet av forstørrede butikkvinduer, men i nyere tid er det opprinnelige vindusarrangementet gjeninnført, dog med innføring av et diskret fremmedelement i underkant av noen vinduer. Huset er utført i en elegant empirestil, der de to gatefasadene er komponert forskjellig - men symmetrisk. Siderisalittene og det brutte hjørne er markert med kvaderpuss. Det lave huset ved portrommet i Voldportgaten inngår også i eiendommen, og har en meget enkel utførelse.

På slutten av 1840-tallet overtok F. L. Fleischer eiendommen, og etter hans død i 1851 ble arvingene sittende med huset til 1896. Kjøbmand Christian Gaaserud var en kort tid eier, før kjøbmand Joh. Johannesen eiet gården i årene 1902-30. Blomsterhandler Maja Mathiesen var neste eier, til 1950, og siden har eierskiftene vært hyppigere.

Anvendt litteratur/kilder:
Erik Dahle - Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, 1969
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Gamle murhus i Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i Fredrikstad


Detalj fra inngangspartiet

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!